LAU logo

Erklæringer

Erklæringer er præcise udspecificeringer af foreningens officielle holdning til aktuelle emner. Erklæringer udløber automatisk efter ét år, hvis de ikke genvedtages. Erklæringer kan kun vedtages og genstilles på landsmødet med simpelt flertal.

I Liberal Alliances Ungdom fordømmer vi Rusland for at militært invadere Ukraine. Rusland har haft frit spil for længe, og vi bør nu sanktionere dem hårdt samt stoppe for al handel mellem Danmark og Rusland.

Den danske stat har en forpligtigelse til at behandle alle borgere ens. Det er derfor uacceptabelt at udsatte børn med dansk statsborgerskab i Syrien ikke ydes den sædvanlige beskyttelse og hjælp blot fordi de er børn af syrienkrigere. Børn er ikke ansvarlige for deres forældres handlinger, og børn med dansk statsborgerskab bør behandles ens uanset hvem deres forældre er – herunder med hensyn til, om de skal hjemtages eller ej.

Enhver stat har en forpligtigelse til at sikre retssikkerheden for enhver af sine statsborgere, også de, der har begået uhyrlige forbrydelser. Danmark bør tilstræbe at hjemtage danske statsborgere i Syrien, der måtte ønske hjemtagelse, også de, der mistænkes for at have deltaget i kamphandlinger på vegne af menneskeretsfjendtlige organisationer såsom Islamisk Stat. Eventuel domfældelse skal ske i forbindelse med rettergang i Danmark.

Den kinesiske stat har gennem længere tid systematisk og groft krænket grundlæggende menneskerettigheder i bl.a. Xinjiang, Tibet og Hong Kong. Den kinesiske stat udviser en konsekvent mangel på respekt for både sine egne borgeres rettigheder og den internationale kamp for demokrati og menneskerettigheder. Liberal Alliances Ungdom fordømmer den kinesiske stat for disse forbrydelser, og opfordrer den danske stat til at gøre det samme.

Udflytning af uddannelser lader ikke til at have nogen positive effekter for hverken erhvervsliv, de studerende, forskningsmiljøet eller omkostningsniveauet, og bør derfor ikke gennemføres.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

  • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
  • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
  • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down