LAU logo
25. august 2021
Adam Pors

UNGEREFORM!

UNGT LIV, HELT SKARPT

LIBERAL ALLIANCES UNGDOMS UNGEREFORM

Unge mennesker har været ramt under COVID-19. På psyken, økonomien, fritiden
og friheden. Unge mennesker har betalt en stor regning nu, men også tidligere med folkeskolereformen,
lockouten og andre socialdemokratiske ideer. Det ser ikke ud til at stoppe i fremtiden. Afskaffelsen af
det frie gymnasievalg, indgreb på universiteter og andet detailstyring er allerede blevet til
virkelighed.

Men det er ikke den virkelighed, LAU vil have.

Vi vil have et frit, rigt og lykkeligt samfund med frie og ansvarsfulde unge mennesker i stærke og
frivillige fællesskaber.

Det har vi tænkt os at gøre noget ved. Finansieringen kommer fra mindre bureaukrati, en mindre stat og
et mere simpelt skattesystem. Investeringerne kommer der, hvor de gør mest gavn. Ikke til gavn for
staten, men for dig.

I LAU er vi ikke til for staten. I LAU fokuserer vi ikke engang på den store stat. Vi fokuserer på
unge.

Men frem for alt fokuserer vi på dig. God læsning!

 

TABEL OVER OMKOSTNINGER OG GEVINSTER

FORSLAG OMKOSTNINGER FOR STATEN GEVINST FOR DIG
Frit gymnasievalg - Et friere og bedre samfund og en bedre ungdom for unge i gymnasier
Fjern registreringsafgiften 9.2 milliarder kroner Et samfund med bedre mobilitet og friere valg med billigere, grønnere og sikrere biler
Afskaf AM-bidraget 52 milliarder kroner Et rigere og mere retfærdigt samfund for alle
Større autonomi til uddannelsesinstitutionerne  - Et decentralt uddannelsessystem, der tilpasser sig elever og fagfolk
Bedre skattevilkår for virksomheder med lærepladser 500 millioner kroner Et bedre samfund for faglærte og en sikker fremtid for det danske arbejdsmarked og
erhvervsliv
Skattefri fritidskonto 1 milliard kroner Et åndeligt rigt samfund

med et spirende foreningsliv for alle

Flere penge til uddannelsesvejledere i folkeskole og gymnasiet  - Et samfund med friere valg,

bedre oplysning og gladere unge mennesker

Åbn fritids-, forenings- og nattelivet  - Et samfund med sundere psyker, gladere unge og et bedre foreningsliv
TOTAL 62.7 milliarder kroner -

 

FRIT GYMNASIEVALG

Vi skal have det frie gymnasievalg tilbage. Elever skal helt selv kunne vælge deres gymnasium – hvis der
er plads – uden at blive begrænset af geografi, eller om gymnasier er offentligt eller privat. Unge
mennesker skal ikke tage regningen for voksne politikeres fejl, og derfor vil vi sikre, at
gymnasietiden, der er en skøn og ubekymret tid, bliver lige så fri, som den bliver fantastisk.

Omkostning for staten: 0 kroner.
Gevinst for dig: Et friere og bedre samfund og en bedre ungdom for unge i gymnasier.

 

FJERN REGISTRERINGSAFGIFTEN

Mange elever landet over bor skidt, når det kommer til transport til deres uddannelse – uanset om de
tager cyklen, bussen eller bilen. For at give elever, der bor langt væk, muligheden for at
gå på en uddannelse og have et frit uddannelsesvalg, skal vi
give muligheden for at få en billigere bil, så vi giver bedre og
mere lige muligheder for transport, så det ikke er din bopæl, der bestemmer dit uddannelsesvalg. Kun
sådan kan vi sikre et helt frit uddannelsesvalg uden skelen til forældres bopæl.

Omkostning for staten: 9.2 milliarder kroner.
Gevinst for dig: Et samfund med bedre mobilitet og friere valg med billigere, grønnere og sikrere biler.

 

AFSKAF AM-BIDRAGET

Mange unge har et fritidsjob for at tjene til byture, sabbatår eller noget tredje. De arbejder hårdt -
ofte på trælse tidspunkter - for
at spare op. Vi vil give unge den bedste mulighed for at arbejde ved siden af og tjene så mange penge
som muligt. Vi tror på, at hårdt arbejde skal belønnes, og at indtægter under 7.000 ikke skal
beskattes. Derfor skal unge mennesker kunne tjene penge uden at skulle betale AM-bidrag.

Omkostning for staten: 52 milliarder kroner.
Gevinst for dig: Et rigere og mere retfærdigt samfund for alle.

STØRRE AUTONOMI TIL UDDANNELSESINSTITUTIONERNE

Vi skal give folkeskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og universiteter bedre mulighed for at bestemme
selv, hvad enten det er over størrelse, indhold eller noget tredje. Det sikrer uddannelser, der passer
til den enkeltes behov og går fra politisk detailstyring til privat initiativ.

Omkostning for staten: 0 kroner.
Gevinst for dig: Et decentralt uddannelsessystem, der tilpasser sig elever og fagfolk.

 

BEDRE SKATTEVILKÅR FOR VIRKSOMHEDER MED LÆREPLADSER

Vi vil sikre flere lærepladser til faglærte. Gennem guleroden, ikke pisken, vil vi give skattefordele
til de virksomheder, der løfter deres ansvar og skaber attraktive lærepladser. Skatter på virksomheder
er skatter på lønmodtagere og ved at give en konkret skattefordel – vi foreslår at bruge 500 millioner
på det – vil vi skabe bedre vilkår for et faglært Danmark, hvor vi både har kloge hoveder og kloge
hænder.

Omkostning for staten: 500 millioner kroner.
Gevinst for dig: : Et bedre samfund for faglærte og en sikker fremtid for det danske arbejdsmarked og
erhvervsliv.

 

SKATTEFRI FRITIDSKONTO

Vi vil sætte én milliard af til en skattefri fritidskonto, hvor penge sat ind på fritidskontoen – være
det sig i frivillige- eller foreningslivet
– er skattefri. På den måde sikrer vi, at alle kan engagere sig i de frivillige fællesskaber uanset
hvor hårdt man ellers bliver flået af skattefars kolde hånd. Så kan alle engagere sig i
foreningslivet, få mere frit valg og betale mindre i skat.

Omkostning for staten: 1 milliard kroner
Gevinst for dig: Et åndeligt rigt samfund med et spirende foreningsliv for alle.

 

FLERE PENGE TIL UDDANNELSESVEJLEDERE I FOLKESKOLE OG GYMNASIET

Vi skal give unge mennesker bedre mulighed for at udnytte det frie valg og træffe gode, sunde og oplyste
beslutninger. Det vil vi gøre igennem en pulje til uddannelser som modjusteres i en gentænkning af
taxametersystemet for 200 millioner kroner – et simplere, billigere og mere effektivt taxametersystem.

Omkostning for staten: 0 kroner
Gevinst for dig: Et samfund med friere valg, bedre oplysning og gladere unge mennesker.

 

ÅBN FRITIDS-, FORENINGS- OG NATTELIVET

Vi skal genåbne fritids-, forenings- og nattelivet med det samme, så det sociale og frivillige liv
igen kan blomstre. Mange unge har betalt den sociale og psykiske pris af coronaisolationen – de skal
have de bedste muligheder for at kunne engagere sig i de frivillige fællesskaber igen.

Omkostning for staten: 0 kroner
Gevinst for dig: Et samfund med sundere psyker, gladere unge og et bedre foreningsliv.

Relaterede nyheder

usermagnifiercrosschevron-down