LAU logo

Arbejdsmarked- og erhvervspolitik

Ved Økonomi- og Erhvervsordfører Daniel Anthony Elmann
“Arbejdsmarkedet og erhvervslivet støber fundamentet for et rigt og velfungerende samfund. Men kampen for et solidt fundament er hård i Danmark. Flittige borgere, og produktive virksomheder, beskattes nemlig hårdt i landet med verdens højeste skattetryk. Udover det dalende incitament til at yde en indsats, hæmmes innovationen og væksten, der begge er centrale byggesten til den høje levestandard vi nyder godt af i Vesten. Derfor er det vigtigt at sikre gode vilkår for både arbejdsmarkedet og erhvervslivet, da sund økonomi og god velfærd går hånd i hånd. 

Økonomisk liberalisme er ikke en ny idé. Det er derimod en ældgammel idé og hovedårsagen til, at vestlige samfund er blevet de rigeste, lykkeligste og mest kreative i verden. Diskussionen bør derfor ikke omhandle, hvorvidt vi skal gøre vores samfund liberalt som et vildt projekt, men derimod om, hvorvidt det er rationelt løbende at reducere individets frihed.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
“MR-scannere, vindmøller og medicin er mest udbredt i lande med vækst og velstand.”
Jakob Nissen Nielsen

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Der skabes bedre muligheder for erhvervslivet ved at sænke skatter og afgifter markant
  • Der skal være bedre finansieringsmuligheder for danske startups
  • Indslusningsløn indføres
  • Lukkeloven afskaffes
  • Feriepengesystemet afskaffes til fordel for privat ansvar
  • Taxiloven dereguleres til fordel for nye løsninger og teknologi
Det danske erhvervsliv er en af de mest centrale kilder til at finansiere den velfærd vi har i Danmark. Danske virksomheder har dog en kæmpe udfordring, hvilket er mængden af skatter og afgifter, der konstant banker på døren. Lavere skatter og færre afgifter vil sætte danske virksomheder på vækstrejse, hvor deres mulighed for udfoldelse og eskalering ikke bremses af staten. Skatterne og afgifterne bør sænkes markant på tværs af langt størstedelen af erhvervslivets sektorer. Dette vil komme den enkelte borger til gavn i form af lavere produktpriser, bedre produkter og potentielle lønstigninger. Det vil også komme samfundet til gode i form af øget rigdom.
Siden finanskrisen, er den danske finanssektor blevet uhørt overreguleret. Dette ikke bare på likviditets- og solvenskrav, men at bankerne i dag leger politibetjent. Der er kommet mange krav; kendskab til kunden, kontrol med terrorfinansiering, overvågning af transaktioner osv. Meget af dette burde egentlig være en myndighedsopgave, men i virkeligheden er det banken, der er ansvarlig. Dette bevirker at selvstændige og private betaler relativt høje priser for simple bankprodukter. Samtidig har flere erhvervsdrivende svært ved at få en erhvervskonto.
Det er vitalt, at erhvervslivet har gode rammevilkår, således at der kan skabes arbejdspladser og velstand til gavn for os alle. Her er især de høje skatter og afgifter stopklods for det danske erhvervsliv. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at selskabsskatten bør afskaffes. Dette vil øge BNP med 28,5 milliarder kroner, samt øge beskæftigelsen med 2.900 personer. Dét er god arbejderpolitik. Ydermere vil dansk erhverv have lettere ved at forblive konkurrencedygtige, da virksomhederne får bedre forudsætninger for at reinvestere i virksomheden. Et konkurrencedygtigt erhverv sikrer altså flere arbejdspladser i Danmark.
Mindre danske startups står i et dilemma: skal de vokse under danske forhold med statslig bureaukrati, tårnhøje skatter og andre vækstdræbere fra staten – eller bør de tage til udlandet, hvor der mange steder er bedre forhold? Det bør være statens opgave at sikre, at små danske virksomheder, der vækster og oplever højere profitter, forbliver i Danmark, når de bliver store. Dette gør vi ved at sikre bedre finansieringsmuligheder fra udlandet, sænke aktiebeskatningen og afbureaukratisere der, hvor mindre virksomheder rammes hårdest. Der skal med andre ord være færre administrative byrder for de små virksomheder.
Finansieringsmuligheder fra udlandet er også vigtigt, da de ikke er særligt store i Danmark. Flere og flere iværksættere møder den kolde skulder fra bankerne, når de ønsker risikovillig kapital til at realisere deres drømme. Der skal gøres yderligere for at skabe gode vilkår for en god investeringskultur i Danmark. Det hæmmer ikke blot iværksætterne med en drøm og idé, men os alle sammen. Derfor bør aktie-crowdfunding tillades. Aktie-crowdfunding fungerer således, at borgere donerer penge til de iværksættere, de mener, har de bedste idéer, hvorefter de private investorer får indflydelse på virksomhedens gang gennem aktieandele. I stedet for at Vækstfonden, bankmænd, erhvervsfolk eller rigmænd beslutter hvilke projekter, der skal have penge, kan enhver bidrage til de projekter, de ser et lys i. Ved at tillade aktie-crowdfunding kan almindelige borgere dermed i højere grad være med til at gøre idéer til virksomheder, virksomheder til arbejdspladser, og således skabe vækst og velstand for os alle.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark skal give mulighed for, at udsatte og indvandrere kan integreres på arbejdsmarkedet til en indslusningsløn uden straf på baggrund af overenskomst og til overenskomstmæssige arbejdsvilkår. Så kan man i højere grad integrere mere succesfuldt, frem for at udsatte og indvandrere bliver tabt i et bureaukratisk system, hvilket ikke kommer nogen til gode.
Arbejdstageren skal selv kunne vælge, hvor og hvordan, pensionen skal investeres. Der skal laves pensionskonti, som skal fungere på samme måde som almene investeringskonti, dog uden mulighed for udbetaling foruden et gebyr. Det skal være op til den enkelte at bestemme, hvor pensionen skal placeres.
I Danmark findes der adskillige eksempler på formynderi og manglende tiltro til borgerne, men det nuværende feriepengesystem er et af de absolut bedste eksempler herpå. Systemet, hvor staten hver måned tager 12,5 % af borgernes løn og indsætter dem på en separat feriekonto, hvorefter de så kan hæves i et begrænset tidsrum, er dybt formynderisk og unødvendigt. Dette er et af de mange elementer af barnepigestaten. Borgerne behøver ikke en barnepigestat, som agerer bureaukratisk mellemled i deres egne ferieopsparinger – det kan de sagtens klare selv, ligesom de selv kan spare op til bil, hus og lignende. Feriepengesystemet, som vi kender det i dag, bør derfor afskaffes, så der i stedet er meget mere tiltro til borgernes fornuft og evne til at disponere deres egne penge.
Ubersagen er et fantastisk godt eksempel på, at taxilovens lovgivning er forældet, og derfor ikke tager hensyn til nye innovative løsninger. En mindre gruppe af udbydere er beskyttet, hvorfor de sidder på branchen alene. På den anden side sidder flere millioner danske forbrugere, der skal betale høje priser, vente i kø og få en dårligere service, fordi en teknologi, ligesom Uber, ikke er tilladt. Det er ikke velfærd, det er bureaukrati. Vi skal lade flere nye initiativer komme til, så borgerne i samfundet har flere muligheder.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

  • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
  • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
  • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down