LAU logo

Forsvar og sikkerhed

Ved Udenrigs- og Forsvarsordfører Christian Wagner Kaspersen
“Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar. Forsvarets absolut vigtigste opgave er at forsvare borgernes rettigheder og rigets sikkerhed og selvstændighed mod eksterne trusler.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"Our military strength is a prerequisite to peace, but let it be clear we maintain this strength in the hope it will never be used"
Ronald Reagan

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Afskaffe værnepligten
  • Danmark skal opfylde de målsætninger NATO finder nødvendige
  • Der foretages en kritisk gennemgang af terrorlovgivningen
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark har brug for et effektivt, tidssvarende og professionelt forsvar, som sammen med vores samarbejdspartnere i NATO skal kunne forsvare Danmark og NATO-landene – såfremt de skulle være udsat for angreb. Forsvaret skal derfor i langt højere grad end i dag, bestå af professionelle soldater, som er trænet til at kunne varetage de trusler som den moderne verden byder på, hvilket inkluderer cyberangreb og international terrorisme.

Der skal sættes rammebetingelser og klare mål fra politisk side til militæret, men militæret skal ikke detailstyres. Det må være op til Værnsfælles Forsvarskommando at træffe beslutninger om, hvordan militæret skal udformes indenfor de politisk udstukne rammer. Derved undgår Danmark, at politikere uden nogen uddannelse eller stor faglig indsigt er med til at detailstyre forsvaret.
Værnepligten bør afskaffes og erstattes med en værneret. At tvinge unge mænd til at indgå i militærtjeneste er dybt moralsk forkasteligt.

Værnepligten er et levn fra fortiden, hvor det var nødvendigt med en stor hær for, at kunne beskytte sig mod ydre fjender. Et professionelt og nutidigt forsvar kræver engagerede soldater, der har gået frivillighedens vej. Ligeledes ser vi i høj grad, at Forsvaret afviser frivillige, fordi der eksisterer en kø på flere år for at komme ind. Vi tvinger altså på nuværende tidspunkt mennesker ind i Forsvaret, selvom mange mennesker venter frivilligt i kø på, at få muligheden for at udøve militærtjeneste.
Danmark er et kernemedlem af NATO og skal fortsat være det. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at vi skal leve op til de målsætninger, der måtte være nødvendige for at opretholde et stærkt forsvar i Vesten. Eventuelle nedskæringer i forsvaret i fremtiden bør derfor foretages i overensstemmelse med resten af NATO, hvilket sikrer, at vi forbliver i kernen af NATO.

Intet land er nogensinde blevet angrebet, fordi deres forsvar var for stærkt. Et svagt forsvar inviterer kun til aggression. Danmark skal således have et så stærkt forsvar, at Danmark kan beskytte sig mod eksterne trusler. Dette bliver bedst opfyldt ved at forblive i kernen af NATO, hvilket kræver at vi investerer kraftigt i det danske forsvar for at opfylde NATO-samarbejdets målsætninger.
De internationale terroristorganisationer er mobile og kan derfor være svære at bekæmpe. Der er i tidens løb set talrige eksempler på svage stater, der af terrorister bliver brugt som skjulested og som base for deres aktiviteter. Det danske forsvar skal have mulighed for at bekæmpe terrorister, hvor de befinder sig. Dette kræver dog hjemmel fra internationale organisationer, hvilket eksempelvis kan være gennem NATO, at Danmark indgår i brede koalitioner eller hvis der eksisterer en overvejende og umiddelbar fare for den danske stat og dens borgere.
Det danske efterretningsvæsen skal have de nødvendige værktøjer til at bekæmpe den internationale terrorisme og opretholde det danske riges sikkerhed. Efterretningstjenesten skal respektere den enkelte borgers retssikkerhed og frihedsrettigheder, både inden og udenfor Danmarks grænser. Alle indgreb i den personlige frihed skal derfor begrænses og altid ske på baggrund af en dommerkendelse. Man bør lave en kritisk gennemgang af terrorlovgivningen med henblik på at rydde op i unødvendige og urimeligt vidtgående begrænsninger i den enkeltes retssikkerhed. Blandt andet skal logningsbekendtgørelsen og muligheden for administrative udvisninger afskaffes.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

  • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
  • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
  • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down