LAU logo

IT-politik

Ved Demokrati- og Ideologiordfører Jonas Søndergaard Juhl

“IT og Internet spiller en stadigt større rolle for virksomheder og private, og det er derfor vigtigt at sikre, at vi bevarer Internettets grundværdier, som er frihed til anonymitet og vidensdeling. Der skal arbejdes for et frit internet, der kun reguleres for at sikre individets rettigheder, og der skal fjernes unødvendige regler og lovgivning. Derudover skal statens og virksomheders muligheder for at indsamle data om borgerne begrænses, da denne indsamling udgør en trussel mod privatlivets fred.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"No matter who you are, every day of your life, you’re sitting in a database just ready to be looked at."
Edward Snowden

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Statens muligheder for at forhindre borgernes adgang til hjemmesider fjernes
 • Sikre at staten kun må overvåge borgere på baggrund af en retskendelse
 • Skabe mere gennemsigtighed i data og overvågningen
 • Statslige IT-systemer bør være Free and Open Software
 • Statslige IT-systemer skal bygges på en åben protokol
 • Afskaffe unødige bureaukratiseringsregler
 • Lovgivning omkring IT skal være en hjælp for virksomheder
 • Staten skal give muligheder for flere IT-uddannelser

Det er ikke statens opgave at regulere, hvad du som borger laver på internettet. Staten skal på ingen måde lege etisk dommer, og bestemme hvilket indhold der er tilgængeligt for dig. Derfor skal staten ikke kunne forhindre adgang til hjemmesider, da det er dit valg som frit individ at gøre hvad du vil på nettet.

Staten må aldrig krænke borgernes universelle rettigheder ved at overvåge dem uden at have en dommerkendelse på det. Myndigheder bruger konstant internettet og mobilnettet til at overvåge borgere uden dommerkendelse. Dette skal stoppes.

Du har som borger ret til at vide den information staten gemmer om dig. Der skal være mere gennemsigtighed for den enkelte borger til at vide hvilke informationer staten gemmer om dig. Der skal samtidig være mere gennemsigtighed om hvordan staten håndterer disse informationer og skaffer dem.

Vi vil i Liberal Alliances Ungdom samtidig fjerne logningsbekendtgørelsen. Dette er en dyr og unyttig løsning, som tvinger teleselskaber til at lave logning af deres kunder mod deres vilje. Dette er en krænkelse af borgernes frihedsrettigheder og bør derfor stoppes.

Statslige IT-systemer bør så vidt muligt laves som Free and Open Source Software, hvor udviklingen kan følges løbende, og augmenteres, af offentligheden. I dag laves der store udbud med IT-projekter. Dette skal I højere grad undgås for at sikre den bedste og nyeste teknologi til borgerne. Ved at gøre statslige IT-systemer til Free and Open Software, sikrer vi at der hele tiden nemt kan videreudvikles på systemerne til gavn for alle.

Staten skal fortsat leve op til dens lovgivning omkring åbne standarder, men disse skal suppleres af en åben protokol som er frit tilgængelig for befolkningen, med tilhørende rettigheder og et overblik over skabelsen af denne åbne protokol. Alle offentlige IT-systemer skal desuden være baseret på denne åbne protokol, så alle har mulighed for at skabe nye, anvendelige produkter og forbedringer til statens systemer.

Staten sætter oftest begrænsninger på nye teknologier og muligheder med unødvendig bureaukratisering. Al den lovgivning er mere til gene for virksomheder end en hjælp. Staten skal altid være en hjælp og derfor skal lovgivning og bureaukratiet mindskes, så det kommer til gavn for virksomheder og borgere.

Et godt eksempel på dette er cookiedirektivet. Cookies er en vigtig del af den måde hjemmesider fungerer på. I dag skal hjemmesider spørge brugeren om lov før de gemmer en lille tekst. Teksten bruges til at identificere den enkelte bruger, så de kan gemme login, statistik, reklamer og meget mere.

Desuden bør det være tilladt for kommercielle informationsdistributører, såsom internetudbydere og telefonselskaber, at opkræve forskellige takster for forskellige typer information. Da det ikke er statens rolle at vægte og veje tilgængelighed og trafikken af information, i forhold til prissætningen mellem udbyder og efterspørger.

Staten viser hele tiden eksempler på at de står i vejen for nye teknologier og muligheder, fordi de følger en besværlig lovgivning, som ikke følger med tiden. IT-branchen udvikler sig hele tiden, og det vil være nærmest umuligt at følge med lovgivningsmæssigt. Derfor skal lovgivningen på området kun indbefatte at sikre virksomhedernes og borgernes rettigheder, så staten aldrig står i vejen for nye teknologiske muligheder med gammeldags lovgivning.

Flere og flere virksomheder skriger efter kvalificeret arbejdskraft inden for IT, og flere virksomheder stopper IT-infrastrukturprojekter grundet dette. Ifølge interesseorganisationen IT-Branchen vil vi i 2030 mangle 19.000 medarbejdere inden for området. Samtidig siger universiteterne at de har ansøgerne men ikke pladser til dem alle.

I Liberal Alliances Ungdom vil vi gøre universiteter mere selvstændige, så de i højere grad kan udbyde de uddannelser som efterspørges af virksomheder og borgere, samt modtage mere privat støtte til gavn for de uddannelser som virksomheder efterspørger. Dette vil sikre at universiteter med IT-uddannelser kan oprette flere studiepladser som vil gavne Danmark og de danske virksomheder.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down