LAU logo

Kultur

Ved Kultur- og Ligestillingsordfører Katrine Hviid
”Både kultur og religion ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom bliver skabt og vedligeholdt af individet og civilsamfundet. Vi ønsker ikke, at staten hverken favoriserer eller forfordeler nogle kulturelementer eller religioner frem for andre. Det er borgerne, der bedst ved, hvad de ønsker og derfor er det ikke statens opgave at omfordele penge fra borgerne til enkelte grupper af kulturlivet.

Vi ønsker et frit og dynamisk kulturliv og et opgør med en passiviserende stat, der kvæler det private initiativ, hvorfor vi ser at al statslig kultur-, idræts- og mediestøtte bliver afskaffet.

Enhver har i vores samfund ret til at udøve sin religion i den grad det ikke begrænser andres frihed. Ingen religion må i sin omgang med staten møde hverken positiv eller negativ særbehandling, hvorfor vi arbejder for at ophæve Folkekirkens særstatus i samfundet.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"Cultural differences should not separate us from each other, but rather cultural diversity brings a collective strength that can benefit all of humanity"
Robert Alan

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Den Danske Folkekirke skal skilles fra staten gennem en grundlovsændring
 • Kirkeskatten gøres frivillig
 • Så længe vi har en statskirke, skal personer af samme køn have mulighed for at blive gift med hinanden af kirken
 • Juridiske opgaver som ægtepagt, navngivning, begravelse etc. skal overdrages fra kirken til staten
 • Kulturstøtten afskaffes
 • Biblioteker skal være private
 • Staten skal ud af Etisk Råd
 • Mediestøtten afskaffes
Kirkeskatten er en urimelig skat, som favoriserer Folkekirken og tvinger borgere til at finansiere denne uagtet folks religiøse tilhørsforhold. Selvom det er muligt at afmelde sig skatten, skal Folkekirken i stedet kunne støttes gennem en frivillig, tilvalgt skat, frem for en tvungen skat.
Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke altid er realpolitisk muligt. Derfor vil vi – hvor vi ikke kan privatisere endnu – starte udviklingen mod privatisering ved at øge eller indføre brugerbetaling på en række offentlige kulturtilbud, såsom teaterbesøg. En ”gratis” adgang til offentlige kulturtilbud forhindrer bedre, private tilbud i at blomstre. Offentlige ydelser er altid frugten af offentligt ansattes arbejde, som andre folk betaler for gennem skatten.
Etisk Råds eksistensberettigelse er, at den fungerer som en uafhængig institution, der på oplyst og velovervejet grundlag skaber debat og tager stilling til etiske dilemmaer. Etisk Råd er ikke en uafhængig institution, så længe alle dens 17 medlemmer udpeges af staten (9 udpeges af Folketinget, 8 af diverse ministerier). Man kan kun forvente, at Folketingsmedlemmer og embedsmænd før eller siden vælger medlemmerne af Etisk Råd taktisk og for at fremme deres egen agenda. Siden Etisk Råd ikke kan leve op til sin eksistensberettigelse, skal det nedlægges i sin nuværende form, så private initiativer med tiden kan tage dets sted.

Det vil også i højere grad skabe en konkurrence inden for Etisk Råds område, og man kan kun forvente at flere aktører på sigt og i fri konkurrence vil være bedre til at opfylde denne rolle end et enkelt organ, der udpeges af staten.
Liberal Alliances Ungdom ønsker at afskaffe al form for mediestøtte. Det er ikke statens opgave at forsørge virksomheder, heller ikke medievirksomheder. Mediestøtte garanterer ikke kritisk journalistik af høj kvalitet; det er kun kritiske – og ikke passive – forbrugere, der kan det. Vi lever i en tid, hvor der sker utrolig meget nyt i medieverdenen. For at medierne kan tilpasse sig bedst muligt den nye og kommende virkelighed, skal vi rydde op i de krav, staten har til medierne.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down