LAU logo

Socialpolitik

Ved Social- og Sundhedsordfører Tobias Jæger Pagh
”I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det civile samfund er bedre til at hjælpe samfundets mest udsatte borgere, end staten er. Udsatte borgere har individuelle og ofte komplekse problemer, og de løses derfor ikke bedst i et firkantet system som det, de møder i dag. I stedet skal de mødes af en medmenneskelighed og rummelighed, der lettere kan eksistere i lokalsamfundet end hos kommunen. Derfor bør man i langt højere give plads til, at det civile samfund kan hjælpe dem, som velfærdsstaten svigter. Dette kunne f.eks. være gennem opretholdelse af private tilbud til mennesker, der både har misbrugsproblemer og psykiatriske lidelser, da det offentlige system i dag har svært ved at rumme udsatte borgere med såkaldte dobbeltdiagnoser. Det er vigtigt at se på det enkelte menneskes udfordringer i stedet for at sætte dem i kasser, hvor de ikke nødvendigvis hører til.

Vi mener, at målet er, at individet skal kunne forsørge sig selv. De mennesker, der i dag ikke kan det, skal hjælpes ordentligt med de udfordringer, som de har og ikke blot overlades til et liv på offentlig forsørgelse.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"All good things which exist are the fruits of originality"
John Stuart Mill

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Beskytte de private tilbud
 • Udlicitere flere opgaver på socialområdet
 • Give hjælp til selvhjælp
 • Indføre mulighed for indslusningsløn
 • Inddrage lokalsamfundet i løsningen af lokale problemstillinger
 • Legalisere narkotika
 • Socialrådgivere autoriseres
 • Kommunerne skal finansiere advokatbistand i anbringelsessager
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at kæmpe imod den udvikling, der har været på velfærdsområdet, hvor man gør det sværere at drive private velfærdstilbud. Det er bl.a. blevet forbudt at nyetablere private daginstitutioner, og der må ikke længere trækkes overskud ud af de eksisterende. Det er på trods af, at undersøgelser peger på en langt højere grad af tilfredshed hos brugere af de private daginstitutioner. Jagten på de private tilbud ses flere steder, idet det også er forsøgt at indføre lignende forbud mod at hente profit på at drive bosteder. Vi mener, at fokus skal være på at sikre den bedst mulige velfærd for borgerne. Derfor er det også vigtigt, at der er konkurrence på velfærdsområdet, og at borgerne har forskellige aktører at vælge imellem.
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at udsatte borgere får den hjælp, som de har brug for til at kunne stå på egne ben. Derfor er det vigtigt, at man fra statens side ikke blot understøtter borgerne ved at give dem en pose penge, men ved faktisk at tage hånd om de problemer, som borgerne står overfor. Det er helt essentielt at få hjulpet de, der har måtte forlade arbejdsmarkedet, tilbage igen. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for en indslusningsløn til udsatte borgere uden straf på baggrund af overenskomst og til overenskomstmæssige arbejdsvilkår. Det ville være et effektivt værktøj til at få nogle af de mest udsatte borgere tilbage i arbejdslivet, hvilket også kan være med til at give åndelig rigdom.

Derudover mener vi, at lokalsamfundet bør spille en helt central rolle i at hjælpe udsatte borgere. Det er ude lokalt i diverse hjælpeorganisationer og foreninger, at man kan opnå den helt nære kontakt med borgerne og forstå deres behov. Det er hverken på statsligt eller kommunalt plan, at man kan tilrettelægge den hjælp, som det enkelte individ har brug for, og derfor skal lokalsamfundet i langt højere grad inddrages.
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en fuld legalisering af narkotika. Først og fremmest mener vi, at man som menneske ejer sig selv og sin krop og derfor selv bestemmer, hvilke rusmidler man vil indtage. Derudover har forbuddet mod narkotika enorme konsekvenser for dem, der tager det.

Forbuddet er decideret mere skadeligt end selve stofferne. Først og fremmest ser man en række problemer med forgiftning, overdosis, infektioner mv., fordi stofferne er urene, når de sælges på et ulovligt marked. Derudover har forbuddet den konsekvens, at et stofmisbrug i langt højere grad ødelægger livet for misbrugere. Fordi stoffer er ulovlige, koster de uforholdsvis mange penge, da bagmænd og pushere skal betales for at tage en risiko. Dette betyder, at stofmisbrugere i nogle tilfælde begynder at stjæle fra deres familie, som til sidst slår hånden af dem. Nogle får ikke betalt huslejen og ender derfor som hjemløse. Nogle begår kriminalitet og bevæger sig dermed endnu længere væk fra samfundet. Og nogle begynder at prostituere sig selv, hvilket kan have alvorlige psykiske konsekvenser.

Forbuddet og den aktive krig mod narkotika har ikke kun konsekvenser for det danske samfund. De lande, hvor narkotika i dag produceres ulovligt, er konstant plaget af vold og mord – blandt andet i Mexico, hvor der er et stort antal internt fordrevne til følge. Vi mener, at man i stedet bør legalisere alle former for narkotika. Dette indebærer produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Erfaring med afkriminalisering fra Portugal viser blandt andet et fald i narkotikarelateret dødsfald, et fald i antallet nye smittede med HIV samt en stigning i antallet af personer, som søger hjælp for deres misbrug. Dette vil også kunne frigive ressourcer ved politiet, fordi de ikke længere behøver at jagte folk som besidder dette.
I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at styrke retssikkerheden for samfundets mest udsatte borgere. I deres sårbare situation bør de mødes af et system, der fungerer, og hvor man kan stole på, at socialrådgiverne er kvalificerede til deres opgaver. Socialrådgiverne står med et stort ansvar og skal træffe beslutninger, der får afgørende konsekvenser for andre menneskers liv. Derfor er det et problem, at socialrådgiver i dag ikke er en beskyttet titel.

Liberal Alliances Ungdom mener, at det skal kræve autorisation og uddannelse at arbejde som socialrådgiver, så udsatte borgere med sikkerhed kommer i kontakt med veluddannede folk.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at kommuner skal være forpligtet til at finansiere advokatbistand i alle anbringelsessager. I dag er det kun et krav ved tvangsanbringelser. Desværre er det meget udsatte forældre, der ofte kan give samtykke på tvivlsomt grundlag eller med ulovlig vejledning. At en anbringelse sker på et “frivilligt” grundlag er ikke en garanti for, at barnets tarv eller forældrenes rettigheder bliver overholdt. Det vil derfor styrke familiernes retssikkerhed at have krav på en advokat. Det skal ikke være familiernes økonomiske situation, der forhindrer dem i at tage kampen op imod dårlig kommunal håndtering i anbringelsessager.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down