LAU logo

Sundhedspolitik

Ved Social- og Sundhedsordfører Tobias Jæger Pagh
“I Danmark har vi en universel velfærdsmodel, der vægter kollektivet over individet. Vi bør i stedet anerkende, at sundhed er en investering i den enkelte og dennes fremtid. Den universelle velfærdsmodel bør derfor erstattes af en forsikringsbaseret model, hvor den enkelte bærer det grundlæggende ansvar for eget liv og sundhed.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal drive virksomhed. Ligesom vi heller ikke går ind for, at staten skal drive supermarkeder, på trods af at fødevarer er livsnødvendigt, så mener vi heller ikke, at det er statens opgave at drive hospitalsvirksomhed eller pleje i eget hjem. Vi skal i stedet privatisere og lade virksomheder konkurrere på et frit marked, hvor man som forbruger har mulighed for at vælge den udbyder, man finder passende.

Som bruger af sundhedsvæsenet har man i dag ingen alternativer til det offentlige. For der findes i Danmark ingen private skadestuer, og det offentlige har et de facto monopol på de mest komplicerede operationer og transplantationer. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man som forbruger skal have mulighed for at stemme med fødderne – også når det gælder sundhedsvæsenet. Har man f.eks. oplevet en utilstrækkelig behandling, skal man, modsat i dag, kunne vælge en anden udbyder.

Vi anerkender dog, at der i det danske samfund findes et lille antal borgere, som uforskyldt aldrig ville kunne tegne en forsikring. Vi mener, at staten har et ansvar for at hjælpe dem, så de også har adgang til sundhedsydelser. Ligeledes bør staten også yde tilskud til sundhedsforsikringer til f.eks. kronisk syge borgere, hvis prisen på deres sundhedsforsikring er tilpas høj i forhold til deres indtægt. Det er statens opgave at fastsætte, hvad en sundhedsforsikring som minimum skal dække, hvor meget man som forsikringstager kan blive bedt om at betale ekstra som kroniker samt fastsættelse af minimumsreserver for forsikringsselskabet.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny."
Thomas Jefferson

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Lade det udvidede frie sygehusvalg gælde fra dag 1
 • Privatisere hospitalsdriften
 • Omdanne det nuværende skattefinansierede sundhedsvæsen til en forsikringsbaseret model
 • Forbyde rituel omskæring af drengebørn
 • Gøre børnevaccinationsprogrammet obligatorisk
 • Legalisere aktiv dødshjælp
 • Lovliggøre salg af organer
 • Sikre fri abort i rigsfællesskabet
 • Lovliggøre brug af kommercielle rugemødre
Som systemet er i dag, er det muligt at vælge behandling på et privathospital, hvis ventetiden til behandling overstiger 30 dage hos det offentlige sygehus. De 30 dage er dog en arbitrær grænse, og patienter skal naturligvis ikke stå på lange ventelister, såfremt privathospitalerne kan tilbyde hurtigere behandling.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi grundlæggende ikke, at det er en statslig opgave at drive hospitaler. I stedet bør den enkelte kunne tilkøbe sig en sundhedsforsikring, og hospitalsdrift skal varetages af private virksomheder. Dette er en model, man kender fra flere lande – blandt andet fra Schweiz. Her er det den enkeltes ansvar at købe en forsikring. Denne udbydes kun af private forsikringsselskaber, og her har forsikringsselskaber fundet måder at sanktionere de læger, som har tendens til at overbehandle. I yderste konsekvens kan det betyde, at lægen bliver blacklistet af forsikringsselskabet, og det ville derfor ikke være muligt for den pågældende læge at fakturere forsikringsselskabet for den behandling, vedkommende har ydet. For forbrugeren betyder dette, at unødvendig behandling og tendens til sløseri straffes kontant.

En privatisering af sundhedsvæsenet vil betyde en større frihed til forbrugeren samt en garanti for bedre behandling. I et privatiseret sundhedsvæsen er en borger ikke blot en bruger, men en kunde der forhåbentlig skulle have lyst til at vende tilbage, hvis sygdom skulle opstå.
Den enkelte har som udgangspunkt ansvaret for at finansiere sin sundhedsforsikring, som skal købes af private aktører. Dette gælder også ind i alderdommen.

Det er svært at give et præcist tal på, hvad de årlige omkostninger til en privat sundhedsforsikring i Danmark ville koste. I Schweiz koster en normal sundhedsforsikring omkring 25.000 kroner årligt for en person født i 1994 med en basal dækning. Prisen for forbrugeren i Schweiz er cirka den samme som i USA. I USA er der dog langt flere aktører involveret, flere er forsikret delvist af deres arbejde eller under en offentlig plan. Desuden kan udgifter til sundhedsydelser trækkes fra i skat. Direkte sammenligninger er derfor svære at lave. I Liberal Alliances Ungdom stræber vi efter en model lignende den, man har i Schweiz.

Vi anerkender, at der i Danmark findes et antal af personer, som uforskyldt ikke ville kunne finansiere deres egen sundhedsforsikring. Vi mener, at staten i disse tilfælde har et ansvar for at yde tilskud til betaling af en sundhedsforsikring med basal dækning.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at børn skal lide permanente mén som følge af deres forældres religiøse eller pseudovidenskabelige overbevisninger. Vi ønsker derfor at forbyde rituel omskæring af drengebørn under 18 år. Drenge må selv træffe valget om omskæring, når de er gamle nok til at give et informeret samtykke til indgrebet.

Vi ønsker desuden obligatorisk vaccination af spædbørn, da forældres holdninger, som ikke er baseret på reel videnskab, heller ikke må gå ud over børn på dette område. I dag ser man desværre, at et større og større antal af forældre fravælger vacciner af frygt for, at disse kan give øget risiko for eksempelvis autisme. Der findes dog ingen studier, der har kunne bevise dette. Børn har ret til ikke at dø som spæd af sygdomme, der kunne undgås ved simpel vaccination – eksempelvis af mæslinger, røde hunde og fåresyge.
I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man har retten til at bestemme over sit eget liv – dermed også længden og måden hvorpå, det skal afsluttes. Vi mener, at det skal være muligt for læger og andet sundhedspersonale at assistere borgere, der er i stand til at give et informeret samtykke til at vælge hvornår og hvordan, deres liv skal ophøre. Det kan være i form af vejledning eller ved administration af injektioner eller oral indgift, hvor sidstnævnte betegnes som aktiv dødshjælp.

I dag er det muligt at fravælge livsforlængende behandling, passiv dødshjælp, eller at modtage stærk smertestillende medicin, således tiden indtil døden indtræffer opleves tålelig for patienten, hvilket kaldes palliativ sedering. Passiv dødshjælp og palliativ sedering involverer således ikke en medicinsk fremskyndelse af døden, og det er i forvejen patientens ret at afvise behandling.
Derudover betyder råderet over egen krop også, at kvinder naturligvis skal have adgang til fri abort. Dette har været tilfældet i Danmark siden 1973, men ikke på Færøerne, selvom de er en del af rigsfællesskabet. Vi skal lægge pres på, at Færøerne gør op med deres forældede abortlovgivning, da det er en basal ret selv at kunne vælge, hvorvidt man vil være forælder.
Det bør naturligvis være fuldstændig op til den enkelte kvinde, hvorvidt hun ønsker at agere rugemor mod betaling. Som med alle andre forbud så har forbuddet mod brug af kommercielle rugemødre nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Dette så man f.eks. i en TV2-dokumentar, hvor en kvinde indvilligede i at agere rugemor mod betaling og efterfølgende fødte to børn, som hun bildte en anden mand ind, at han var far til og endte med at beholde dem selv mod de biologiske forældres viden. Selv efter at sagen kom frem i lyset, kunne de biologiske forældre intet stille op, da de ikke har nogen rettigheder på grund af forbuddet. Sådanne tragiske sager bør selvfølgelig undgås i fremtiden via en lovliggørelse af kommercielle rugemødre.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

 • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
 • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
 • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down