LAU logo

Udenrigspolitik

Ved Udenrigs- og Forsvarsordfører Christian Wagner Kaspersen
“En liberal udenrigspolitik bør hovedsageligt baseres på frihandel og diplomati, og skal altid baseres på en respekt for den enkelte og dennes universelle rettigheder.”

Jakob Nissen

Økonomi- og Erhvervsordfører
jakobnissen@laungdom.dk
+45 71 75 66 99
"Human rights is the soul of our foreign policy, because human rights is the very soul of our sense of nationhood"
Jimmy Carter

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Modarbejde protektionistiske tiltag, og i stedet arbejde for yderligere frihandel
  • Universelle og negative menneskerettigheder beskyttes
  • Ulandsbistanden afvikles
Globaliseringen er kommet for at blive. I Liberal Alliances Ungdom er vi ikke bange for den. Vi tager imod den, og vi ser de nye muligheder den medbringer. Den nye verdensorden medfører ligefuldt også nye udfordringer. Danmark er ikke længere blot et lille land langt mod nord, men er derimod blevet en deltager på den komplekse, globale verdensscene. Historien har gang på gang vist, at frihandel og den frie tilgang til kapital og varer har bidraget til fred og fattigdomsbekæmpelse, hvor vi netop som resultat af kapitalismen, frihandel og stigningen i verdenshandlen ser færre og færre mennesker i absolut fattigdom. Det er frihandel og det frie marked, som har bidraget til den europæiske velstand – ikke protektionisme og toldmure, som netop er skadelige for samhandel og økonomisk vækst, og dermed også den generelle velstand og livskvalitet i verden såvel som i Danmark. Frihandel er nemlig ikke et nulsumsspil, og hvis man oprigtigt ønsker det bedste for de dårligst stillede rundt omkring i verden, så bør man kæmpe for mere frihandel.

Vi kæmper derfor i Liberal Alliances Ungdom for en ophævelse af toldmure og andre protektionistiske tiltag. Dette gælder ligeledes også i EU. EU skal derfor ikke være lukket for varer fra udviklingslande og via organisationer som WTO skal disse tiltag og andre begrænsninger af det frie marked fjernes. Danmark skal ligeledes ikke tage told af andres landes varer, da dette også hæmmer væksten.
Globalisering handler naturligvis ikke kun om den frie bevægelighed for kapital og varer. Nej, globaliseringen handler i ligeså høj grad om den frie bevægelighed for arbejdskraft og mennesker generelt. Vi ser derfor i Liberal Alliances Ungdom meget kritisk på, at man har indført grænsekontrol. Grænsekontrol hæmmer vækst samt krænker den enkeltes ret til fri bevægelighed. I styrkelsen af den frie bevægelighed, ønsker vi derfor blandt andet, at den nordiske pasunion skal bevares, og vi skal til enhver tid naturligvis kæmpe for at fredelige mennesker kan rejse frit på tværs af grænser.
“Når varer ikke krydser grænser, så gør soldater”. Sådan skrev den franske økonom Frédéric Bastiat. Velstand og samhandel skaber nemlig fred, da lande der handler sammen er mindre tilbøjelige til at bekrige hinanden. For med frihandel kommer også specialisering og arbejdsdeling, og stater vil derfor være langt mere afhængige af hinanden, end de ville have været, såfremt der ikke var samhandel mellem dem. Derfor er det til alle tider fordelagtigt, for ulande, såvel som ilande, at øge den globale frihandel, for frihandel skaber ikke kun vækst og velstand, men er derudover medvirkende til, at vi også i fremtiden kan opretholde en fredelig og stabil verdensorden.
Kampen for frihed og menneskets universelle værd, er naturligvis ikke kun et nationalt anliggende, og det er derfor ikke kun danskere, der har krav på beskyttelsen af deres rettigheder.

Danmark har som liberalt og vestligtsindet demokrati en pligt til, at kæmpe for at andre også kan nyde den frihed, der har gjort Vesten succesfuld. Denne kamp skal kæmpes med respekt for menneskerettighederne, og hovedsageligt gennem diplomati, samhandel og andre bløde magtmidler.

I respekt for det enkeltes menneskes liv og rettigheder, bør vi i Vesten og i Danmark naturligvis også fordømme lande som Saudi-Arabien og landets brud på grundlæggende menneskerettigheder. Af den grund bør lande som Saudi-Arabien ikke anses som en allieret af Vesten.
De Forenede Nationer spiller en afgørende rolle i at sikre freden og sikkerheden i verden og for at styrke samarbejdet mellem verdens stater på en lang række områder. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at FN er en vigtig aktør i det internationale samfund, og vi mener derfor, at Danmark naturligvis skal forblive medlem af FN, og fortsat bidrage til den internationale debat i alle organets kerner. Dog mener vi, at FN skal bevæge sig tilbage til sine kerneprincipper, og den danske regering skal derfor arbejde for, at man i FN ikke taber fokus på det mellemstatslige samvirke samt at fremme fred og diplomati. Vi mener ligeledes i Liberal Alliances Ungdom, at FN’s menneskerettighedserklæring udelukkende bør indeholde negative menneskerettigheder, eftersom positive ikke er universelle, men blot velfærdsgoder, der forudsætter en stor offentlig sektor. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed, og beskyttelsen af disse rettigheder bør derfor også være helt centralt i FN’s arbejde.
Krig fører som oftest til store mængder af død, sorg og ødelæggelse. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at militære interventioner sjældent er løsningen. Dog kan militære interventioner retfærdiggøres, såfremt der bliver begået alvorlige menneskerettighedsforbrydelser, samt at Danmark er en del af en bred koalition af stater. En aktiv militær indgriben er som oftest med til at skabe og ikke løse problemer, hvis man ikke er villig til at lukke magtvakuummet og være en del af landets opbygningsproces igennem årtier efter et undertrykkende regime er fjernet. Dette har vi f.eks. set i Libyen. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor også, at man ikke bør deltage i militære interventioner medmindre, at koalitionen man deltager i er villige til at investere den nødvendige tid til at sikre fred.
Ulandsbistand har en tendens til at havne i de forkerte lommer, som f.eks. korrupte despoter og dets lige. Vi mener i Liberal Alliances Ungdom, at ulandsbistand i bedste fald ikke har nogen effekt og i værste fald er med til at holde korrupte, skruppelløse og diktatoriske politikere ved magten. Det må være op til den enkelte borger om vedkommende vil støtte nødhjælpsorganisationer og lignende. Det er et individuelt valg og ikke en kollektiv opgave. Borgerne skal ikke via tvangsinddrevne skattekroner tvinges til at støtte disse tiltag.
Israel skal fjerne støtten til de ulovlige bosættelser i Gaza og på Vestbredden. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en to-statsløsning. Dette kræver dog først at palæstinenserne ligeledes anerkender den israelske stat. På baggrund af fjernelsen af de ulovlige bosættelser i Gaza og på Vestbredden, samt en gensidig anerkendelse af de to nationer skal der oprettes en langtidsholdbar to-statsløsning, der kan sikre fred i regionen.
Liberal Alliances Ungdom anerkender Grønland og Færøernes ret til at afholde en juridisk bindende afstemning om selvstændighed, såfremt et grønlandsk eller færøsk demokratisk flertal måtte ønske dette.

Meld dig ind i dag

Bliv en del af Danmarks liberale ungdom, hvor vi kæmper for et mere liberalt og frit Danmark. Et medlemskab af Liberal Alliances Ungdom koster kun 100 kr./året og giver dig bl.a. mulighed for:

  • Deltag i landsdækkende uddannelsesweekender
  • Bliv en del af vores liberale uddannelsesklub
  • Deltag i relevante seminarer, som tager udgangspunkt i liberale løsninger på relevante politiske problemstillinger
Bliv medlem
usermagnifiercrosschevron-down