LAU logo
Bliv medlem

Vores holdninger

Misbrug kan ødelægge liv. Derfor skal vi sikre, at de mennesker, der ender i et, ikke skal straffes, men skal hjælpes. Vi skal sikre, at de mennesker, der ender i misbrug, ikke straffes for at tage stoffer, men at de kan opsøge hjælp og få en hjælpende hånd frem for lovens lange arm.

Det giver også den personlige frihed til, at voksne mennesker kan træffe egne selvstændige valg og have ret til egen krop, da frihed og ansvar er ikke kun friheden til gode beslutninger, men også til de mindre gode.
Karakterer er en uperfekt måde at måle resultater på, men det er den bedste og mest socialt retfærdige måde, vi har, da karakterer ikke ser køn, etnicitet eller socialklasse. Da karakterer er den bedste forudsigelse for ens egnethed til gymnasiet, vil vi sikre, at både unge får det bedste valg, der sikrer både faglighed og trivsel, og derfor vil vi stille krav, men give mulighed for, at man kan komme til en samtale med gymnasiet med henblik på dispensation.
Den tårnhøje registreringsafgift på biler skal afskaffes. Det vil give flere mennesker, særligt de mindst velstillede i samfund, bevægelsesfrihed, muligheden for at komme rundt til familie og frivillige fællesskaber. Det vil give bedre, sikrere og mere klimavenlige biler samtidigt, og hvis man giver folk mere frihed og bedre muligheder, der samtidigt er sikrere og mere bæredygtigt, så er der ingen grund til at lade være.
Topskatten dæmper motivationen til at arbejde for nogen af dem, der skaber allermest i vores samfund. Både de mennesker, der skaber ny medicin eller nye, grønne løsninger, men også sygeplejersken, der redder liv, og lastbilchaufføren, der sikrer varer på hylderne. Vi vil sikre et samfund, hvor folk kan og vil mere, og bliver belønnet for det, og det at skabe et stærkt og rigt samfund med nye løsninger og bedre velfærd kan vi komme tættere på ved at afskaffe topskatten.
Fritidsjob er dannende, det er vigtigt og det giver unge mennesker ansvar for eget liv og penge, og friheden til at bruge det. Det lærer om at yde og nyde, og vigtigere endnu giver det penge til kondisko og iPhones. Unge mennesker, der ikke kan stemme, skal derfor fritages for at betale skat, så vi får flere, der får et fritidsjob, flere, der tager ansvar, og flere, der kan tjene deres egne penge.
Vi skal give markedet den størst mulige værktøjskasse til at løse klimakrisen. Det gør vi igennem en fast ensartet CO2-afgift og så mange værktøjer, som muligt. Vi skal have en masse udbud, en masse muligheder for grøn omstilling, men løsningen skal markedet finde. Vi skal give muligheden for at bruge atomkraft, og vi tror på, at det vil blive opført, men vi skal have det bedste og det billigste, ikke politikernes personlige kæpheste.
Seksualundervisningen er vigtig og skal styrkes. Vi skal styrke læreruddannelsen indenfor seksualundervisning. Men vi skal møde eleverne, hvor de er, og vi skal sikre, at den enkelte skole selv kan bestemme, hvad eleverne har et behov for, og hvor eleverne er. Hvis man kan have en debat om normkritik i undervisningen er det glimrende, men det er vigtigere at lære om sex og samtykke end normkritik.
Vi skal leve op til vores internationale forpligtelser, og derfor skal vi naturligvis give den nødvendige økonomiske bistand. Danmark har nogen af de bedste virksomheder i verden til bæredygtige løsninger, og derfor mener vi, at vi skal bruge pengene bedst og klogest ved at donere grønne løsninger frem for kolde kontanter.
Vi tror på en grønnere fremtid, hvor vi beskatter ud fra udledning, ikke mavefornemmelser. Vi tror ikke på forbud, men på, at en flad, ensartet og retfærdig CO2-afgift kan løse klimaproblemerne bedre og billigere end forbud - særligt fordi mindre fly kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling af luftfarten, så det at rejse grønt ikke er for de få, men for de mange, og så vi kan skabe en større og bedre verden uden at skade klimaet.
Vi skal sikre, at vi bruger penge rigtigt og på de rigtige. Vi skal ikke betale for folks transport til arbejde, vi skal ikke have en decideret storbydonation, og vi skal ikke tage folk fra cyklen til bussen. Derfor er vi imod at afskaffe brugerbetaling på offentlig transport for alle, men synes, det skal afskaffes for samfundets svageste.
Vi skal leve op til vores internationale forpligtelser og bruge mindst 2% på forsvaret. Vi skal bruge det, der skal til, så vi kan sikre vores frihed og leve op til vores globale ansvar. I en verden med utrygge stormagter, skal Danmark skabe tryghed for os selv og bidrage til vores omverden, og derfor skal vi hæve forsvarsbudgettet.
De rigeste 10% af befolkningen betaler 37% af skatterne. Det er nogen af dem, der giver allermest til samfundet, ikke bare i skat, men i løsninger, kreativitet, arbejdsindsats og meget mere. Vi skal have et stærkere, rigere og friere Danmark, hvor flere tager ansvar, og derfor skal vi belønne dem, der gør det, og ligesom vi vil sænke skatten for alle, vil vi også sænke den for de rigeste.
Vi skal sikre, at vi løser klimakrisen bedst og billigst. Vi skal sikre, at de store, grønne virksomheder - Vestas, Ørsted, Danfoss, Grundfos og mange flere løser det bedst. Derfor er denne afgift glimrende, da den giver markedet motivation til at omstille sig, og som alle økonomer vil sige, er det den bedste, billigste og mest bæredygtige måde at gøre noget godt for klimaet.
Kassedamen skal ikke finansiere, at direktørens søn kan komme i teateret. Ikke bare er det her et socialt skævt forslag, det er også en forkert prioritering at sige, at teateret og operaen er bedre end den lokale fodboldklub. Derfor vil vi gerne sørge for, at de svageste i samfundet kan få muligheden for både fritidsaktiviteter og kultur, men ikke, at vi skal tage fra de fattigste i biografen og give til de rige i operaen.
Vi går ind for hårdere straffe for vold, så vi sikrer en retfærdig straf, ofrets retsfølelse og samfundets tryghed og sikkerhed. Vi skal sikre hårdere straffe for et mere trygt og retfærdigt samfund, men vi skal også investere i rehabilitering og uddannelse, så vi sikrer, at vi fokuserer på retfærdighed frem for hævn, og så vi sikrer, at vi kan fokusere på både/og frem for enten/eller.
Afgifter på helt konkrete ting er ikke bare dyrt og ineffektivt, det er amoralsk og asocialt, da det, som afgifter gør, vender den tunge ende nedad ved at ramme de mindst velhavende hårdest. Vi kæmper for den enlige mors mulighed for stadig at kunne spise bolognese, samtidigt med, at vi kan redde klimaet gennem stærke, bæredygtige virksomheder og en høj CO2-afgift.
Det danske velfærdssamfund er under pres. Med et presset sundhedssystem, en psykiatri i krise og et uddannelsessystem med mistrivsel blandt både elever og lærere, er det ikke nu, hvor arbejdsløsheden er rekordlav, at vi skal eksperimentere, men i stedet sikre, at folk får mere ud af at arbejde. Vi vil give skattelettelser, så folk selv kan bestemme, om de vil arbejde mere eller holde mere fri, men normalen skal blive på 37 timer.

Vi er for en niveauinddeling i folkeskolen, da det stimulerer folk på det niveau, de er på, så alle får mere ud af den danske folkeskole. Det er både til gavn for de stærkeste, der kan blive endnu bedre, og de svageste, der kan følge undervisningen i deres tempo. Vi mener dog, det er den enkelte skole, der må bestemme, om de har ressourcer til det, og derfor håber vi, at flere skoler vil gøre det, men vi vil ikke tvinge dem.
Grundlæggende er gratis frokost et sympatisk forslag, men det er den forkerte løsning til et rigtigt problem, og en ansvarsfratagelse fra både unge og forældre. Vi tror på, at der skal være et forskelligt udvalg i kantinerne, og at de fleste godt selv kan smøre en madpakke, men vi mener, at der skal være muligheder for de børn, hvis forældre ikke kan eller ikke har råd, ligesom vi mener, at det må være op til skolen selv, om de vil tilbyde gratis frokost til alle.
Statsborgerskab er et privilegium, ikke en ret. Vi synes, at vi skal have et system baseret på ret og pligt, hvor man, hvis man ikke har begået kriminalitet, behersker det danske sprog og tilslutter sig demokratiske værdier, men statsborgerskabet må aldrig blive en automatik.
Der er mangel på lærere i forvejen, og derfor vil dette forslag ikke kunne lade sig gøre i praksis. Yderligere er det at fjerne folkeskolernes frihed og lærernes ansvar at gennemtvinge en tolærerordning. Der kan i visse tilfælde, for eksempel i forbindelse med niveauinddeling, være et behov, men det er den enkelte skole bedre til at vurdere end politikere langt væk fra folkeskolen.
Bevægelsesfrihed er ekstremt vigtigt for unge mennesker for at kunne komme rundt, kunne engagere sig i frivillige fællesskaber og tage et fritidsjob. Det er både godt for unge i de større byer, men i særdeleshed for de unge i byerne uden trafiklys, hvor man ofte kan høre bølgerne efter mørkets frembrud. Unge mennesker bliver mere og mere ansvarlige, og det bør belønnes med mere frihed til at gøre de ting, der giver mere mening og mindre mistrivsel.
Det er vigtigt med sikkerhed og tryghed i samfundet. Hvis borgere med et andet pas end det rødbedefarvede begår voldsom kriminalitet eller gentagende kriminalitet, bør de udvises for at sikre sammenhængskraften og borgernes frihed og tryghed.
Vi vil have et forsvar baseret på frivillighed og styrke, ikke på tvang og lodtrækning. Der er rigeligt med kapacitet i det danske forsvar, og derfor mener vi, at så længe værnepligten ikke er nødvendig, men en ligegyldig lodtrækning om folks frihed, skal den sættes på pause, ikke udvides til alle.
crossmenuchevron-down